Archive | Tháng Bảy 2018

Tuổi ngọc ngà

Cảm hứng sáng tác bài thơ từ tranh vẽ của HS Nguyễn Sơn. Cám ơn anh Nguyễn Sơn thật nhiều. Bức tranh quá đẹp.

TUỔI NGỌC NGÀB

TUỔI NGỌC NGÀ

VÌ SAO LẠC

Có phải Em giờ đây là một vì tinh tú trên bầu trời đen thẫm kia không?
 Là vì sao xa lắc lơ lúc ẩn lúc hiện, nhấp nháy như đang chơi trò kiếm tìm với Tôi hay Em là vì sao đã lạc mất rồi vào một phương nào, trong cõi hư không đó….